הגדרת דירת מגורים לצורך הפטור ממס שבח

לפי חוק מיסוי מקרקעין, כיום ניתן לקבל פטור ממס במכירת דירה יחידה, אך עד לשנת 2014 ניתן היה למכור דירה בפטור מתשלום מס שבח בכל ארבע שנים, ללא קשר למספר הדירות שבבעלות המוכר.

בחוק נקבע כי כדי לקבל את הפטור ממס שבח, על הדירה לעמוד בכמה תנאים.

אחד התנאים הוא שהדירה היא "דירת מגורים". לאורך השנים קבע בית המשפט שכדי לעמוד בתנאי "דירת מגורים" על הדירה להיות ראויה למגורים – שיהיו בה את המתקנים הנדרשים לצורך מגורים, מטבח, שירותים ומקלחת.

לאחרונה דן בית המשפט המחוזי בתל אביב במקרה בו נמכרה דירת יוקרה בשנת 2013 בסך 45,000,000 ₪, כאשר ממש לפני מכירת הדירה ולצורך קבלת פטור ממס שבח במכירת הדירה, השלימו המוכרים את בניית הדירה. רשות המיסים טענה שמכיון שכל מטרת השלמת המתקנים בדירה ועריכת השיפוץ שהפך את הדירה לדירת מגורים על פי החוק, נעשתה רק כדי להימנע מתשלומי מס שבח, אין לקבל את זה, ויש לראות במכירת הדירה, מכירת ככס מקרקעין שאינו דירת מגורים כך שיחויב במלוא מס השבח. ביום 19.7.2020 ניתן פסק דין בו נקבע כי כיון שהקונה יכול היה להשתמש בדירה כדירת מגורים, ובפועל כשנמכרה הדירה היא הייתה ראויה למגורים, אין כל פסול בכך והדבר עדיין נמצא בתוך תחומי תכנון המס המותר לפי חוק.