fbpx

הוצל"פ ופשיטת רגל

הוצאה לפועל   משרד עורך דין בנימין בריקמן עוסק בייצוג תובעים, זוכים וחייבים בהוצאה לפועל.

משרדנו מלווה זוכים לאורך ביצוע פסק הדין, מפתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל, ועד לגביית מלוא הסכום.

בתביעה על סכום קצוב.

בביצוע שטרות בהוצאה לפועל.

משרדנו מלווה חייבים בהליכי הוצאה לפועל, ובכלל זה הגשת טענת פרעתי, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, התנגדות לביצוע שטר.

ליווי חייבים בהגשת בקשה לצו תשלומים, בקשה לאיחוד תיקים, בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, בקשה לביטול עיקולים.

פשיטת רגל  משרדנו עוסק בייצוג יחידים ותאגידים בהליך פשיטת הרגל לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, החל משלב הגשת הבקשה לפתיחת הליכים ועד להפטר.

הגשת תביעות חוב וייצוג נושים בהליכי פשיטת רגל.

Back to top