fbpx

חברות

עורך דין בנימין בריקמן מלווה חברות ועמותות בכל שלב, משלב הקמת החברה, עדכונים לרשם החברות והעמותות, וכן בקשות לכינוס נכסים ופירוק חברה מרצון וע"י בית משפט.

כחלק בלתי נפרד מלווי החברות והעמותות אנו עורכים עבור לקוחותינו חוזים והסכמים עבורם בהתאם לצורך המדויק של הלקוח.

Back to top