מה זה היטל השבחה ומתי נדרשים לשלם אותו

 

כידוע, בעסקת מכר מקרקעין, בית מגורים, דירה, או עסק, מוטלים מיסים שונים על הצדדים בעסקה. מס רכישה, לקונה. מס שבח למוכר והיטל השבחה.

במאמר זה אפרט על היטל ההשבחה ומתי מחויבים בו.

היטל השבחה הוא מס שאנו נדרשים לשלם כאשר כתוצאה מהחלטת רשות מקומית הושבח הנכס שלנו.

או כלשון חוק התכנון והבניה: "השבחה" – עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג;

שיעור ההיטל הוא מחצית מגובה ההשבחה.

וביתר פירוט. כשגב' ש. מכרה את דירתה, הייתה מודעת למיסים שעלולים לחול עליה, אך הסתמכה על העובדה ששכניה בבית הסמוך שמכרו את ביתם כמה חודשים מוקדם יותר, לא חויבו בהיטל השבחה. לכן, ללא בדיקה מוקדמת ברשות המקומית לעניין חיוב בהיטל השבחה, חתמה על הסכם מכר עם הרוכשים.

כשניגשה לרשות המקומית כדי לקבל אישור להעביר את הבית בטאבו על שם הרוכשים, גילתה להפתעתה שכחודש לפני מכירת הנכס קבלה הרשות המקומית החלטה, בה נקבע כי כל בעלי הבתים באזור של ש. יכולים לבנות תוספת של 70 מ"ר, ולכן, משהושבח ביתה של ש. היא מחויבת בהיטל השבחה.

את ההיטל אנו נדרשים לשלם כאשר מימשנו את ההשבחה בנכס. מימוש הזכות יכול להיעשות בדרך של קבלת היתר בניה, אז נידרש לשלם את היטל ההשבחה. אך גם העברת הזכויות בנכס, תיחשב כמימוש הזכות לעניין חיוב בהיטל השבחה.

ברוב עסקאות המכר מסכימים הצדדים שאם אושרה התכנית המשביחה לפני חתימת ההסכם, ההיטל יחול על המוכר. אם אושרה לאחר החתימה, ישלם הרוכש את היטל ההשבחה.229H

ש. שלא בדקה ברשות המקומית את החיוב בהיטל ההשבחה לפני ההחלטה על מכירת הבית, הפסידה סכום כסף רב. לו ידעה על החיוב במס לפני חתימתה על הסכם המכר, הייתה לוקחת אותו בחישוב ערך הבית, ומתמחרת את העסקה בהתאם.

לסיכום, היטל השבחה הוא מס שאנו מחויבים בו כאשר הרשות המקומית מאשרת תכנית, נותנת הקלה או מאשרת שימוש חורג בנכס. התשלום בפועל מתבצע בעת המימוש הזכות. גם אם כביכול לא מימשנו את הזכות, בהעברת הזכויות -מכירת הבית למשל, יוטל עלינו היטל השבחה.

אציין כי ישנם פטורים מהיטל השבחה, אך קצרה היריעה מלפרט אותם. בהתאם לנכס הספציפי יש לבדוק האם הוא מחויב בהיטל השבחה, והאם יש פטורים שניתן לנצל.

אין במאמר זה בכדי לחוות דעה משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי בעניין ועריכת בדיקות מקדמיות המונעות הפסד כספי רב, כדאי ורצוי לפנות  לעורך דין העוסק בתחום.