שומת מס שבח, סוף פסוק??

האם לאחר שהגשנו הצהרה לרשות המיסים בעקבות מכירת נכס מקרקעין ונקבע סכום המס לתשלום, אין דרך חזרה?

התשובה שלילית.

על פי החוק ניתן לתקן שומת מס שבח במשך תקופת זמן של 4 שנים מעת קבלת השומה.

כלומר, אם מכרתי דירה בשנת 2016 ושילמתי מס שבח, ולאחר מכן היו לי הוצאות נוספות שניתן לנכות מהחיוב במס שבח (למשל חיוב בהיטל השבחה שלא היה ידוע בעת ההצהרה לרשות המיסים) ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה.

גם אם לא השתנו ההוצאות בפועל, אלא נפלה טעות  שבעקבותיה נקבע סכום מס גבוה יותר מאשר היה אמור המוכר לשלם לו היה מגיש את ההצהרה בצורה הנכונה יותר, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה ורשות המיסים תבדוק את הבקשה ותכריע בה.

מעבר לכך, במקרה בו שולם מס שבח ניתן להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, כדי לנצל נקודות זיכוי שלא נוצלו, או מדרגות מס נמוכות.

סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין קובע "יראו את השבח על פי חוק זה חלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה"

היינו למרות שמס שבח משלמים על פי הרווח שנוצר במכירת הדירה, וללא קשר לדו"ח השנתי למס הכנסה, בפועל יש לראות את השבח שנוצר במכירת הדירה כחלק בלתי נפרד מההכנסות החייבות במס, וניתן להשתמש בנקודות זיכוי ובהקלות גם כלפי החיוב במס שבח.  

לדוגמה, אדם שמכניס מעט מעבודתו במשך השנה ואינו מגיע אפילו לניצול מלוא נקודות הזיכוי במס הכנסה, ושלם באותה שנה מס שבח על מכירת דירה, יגיש דו"ח שנתי למס הכנסה וייעשה שימוש בנקודות הזכות ובמדרגות המס הנמוכות כדי להפחית מתשלום המס, ויקבל החזר מרשות המיסים.

אם היו הפסדים שהיו  במהלך השנה ששולם בה מס שבח ניתן לקזז את ההפסדים מהרווח שבעקבותיו נקבע תשלום המס.  

אפשרות נוספת היא לפצל את תשלום מס השבח בין בני הזוג לצורך קבלת החזר על חלקו של מי מהם. מכיון שלנשים יש יותר נקודות זיכוי במס הכנסה, יכול להיות שכדאי לפצל את החיוב במס שבח, ולהגיש דו"ח שנתי כדי לקבל החזר על התשלום ובכך להפחית את תשלום המס.

זאת ועוד, כיון שכאמור מס השבח נכלל כחלק מהרווח השנתי שנוצר, ניתן גם לפרוס את מס השבח לתקופה של ארבע שנים ולהשתמש בכל שנה בנקודות הזיכוי ובמדרגות מס נמוכות שלא נוצלו.

פריסת תשלום המס רלוונטית יותר למוכרים מעל גיל 60 אז ניתן לנצל בצורה טובה יותר את אפשרות הפריסה, כי הרווח על הדירה יחושב כהכנסה מיגיעה אישית (להבדיל מרווחי הון) והוא יוכל להנות ממדרגת מס נמוכה של 10%.

לסיכום, לפני מכירת דירה רצוי וכדאי לתכנן את המס בצורה הנכונה ביותר, גם אם מכרתם דירה בשנים האחרונות ניתן לבחון האם כדאי להגיש בקשה לתיקון שומה ובעקבותיה יתקבל החזר מרשות המיסים.

אין באמור כדי חוות דעת משפטית. ואין במאמר זה כדי לקיים יחסי עורך דין –לקוח. לצורך קבלת חוות דעת משפטית יש לפנות לעו"ד בתחום